Published: Tue, November 14, 2017
World | By Tasha Manning

St. Mary of Czestochowa - The Redemptorists

St. Mary of Czestochowa - The Redemptorists

Welcome to St. Mary

Dear Parishioners and friends,

Soon we will witness that all nature will resurrect from the long Winter New leaves will burst forth from the buds on trees; New shoots of flowers will come up from the earth; And even the birds and animals will be preparing for the birth of their new offspring. All of this new life brings freshness into our own lives!

These signs of "new life" also help to remind us to prepare for the joys of the Easter season. When we will once again celebrate with our family and friends the feast of the RESURRECTION OF OUR LORD, JESUS ​​CHRIST FROM THE DEAD! We believe with all our hearts that Jesus' victory over death- on Easter morning- is the promise and blessing of a life that we will share with Him forever in Heaven. All families and friends of St. Mary of Czestochowa Parish are invited to celebrate the Easter Triduum (Holy Thursday, Good Friday and Holy Saturday) and the joyous feast of Easter Sunday in our beautiful church of St. Mary Of Czestochowa!

Your parish priests are always grateful for the continued support and love you share with them! Please be aware that we will offer the Easter Sunday Masses for the intentions of all parishioners and friends of St. Mary of Czestochowa Parish. May you always recognize the Risen Lord in your life! May each of you enjoy a Blessed, Happy and Holy Easter!

Fr. Waldemar Wieladek, CSsR

Fr. Marian Furca, CSsR

Fr. Zbigniew Pienkos , CSsR

Drodzy Parafianie i Przyjaciele,

Wkrótce będziemy świadkami, przebudzenia się całej przyrody po długiej zimie! Na drzewach będą rozwijać z pączków nowe liście; Z ziemi będą wychodzić nowe pędy kwiatów; A nawet ptaki i zwierzęta wnet będą czynić przygotowania do narodzin swojego nowego potomstwa. Wszystko, co możemy nazwać nowym życiem, przyniesie nową świeżość naszemu życiu!

Wszystkie rodziny to przyjaciół także parafii Matki Bożej Częstochowskiej serdecznie Zapraszamy do wspólnego świętowania Triduum Paschalnego (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota) radosnego oraz przeżycia Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego w naszym pięknym kościele!

Mexico Bob: 09/2010 - 10/2010
The Ying and the Yang of it is that whenever something bad happens there is also something good in there somewhere and vice versa. I felt a big thud but kept on hoping and praying that it was just a bump to the underframe.

Jednocześnie informujemy, Że my - Wasi Duszpasterze - w niedzielę wielkanocną będziemy celebrować Msze św. W intencji wszystkich parafian i przyjaciół parafii Matki Bożej Częstochowskiej. Na zbliżające się święta życzymy, Niech każdy z Was rozpoznaje w swoim życiu Zmartwychwstałego Pana i zbliża się do Niego każdego dnia. Doświadcza Jego miłości i radości w tym okresie wielkanocnym i przez całe życie! Wszystkim życzymy szczęśliwych, radosnych i błogosławionych Świąt Wielkanocy!

Fr. Waldemar Wielądek CSsR

Fr. Marian Furca CSsR

Fr. Zbigniew Pieńkos CSsR

Dear Parishioners and Friends,

Soon we will witness the beginning of spring after this long winter! New leaves will be sprouting from the trees, from the earth will flow the flowers, and also the birds and other animals will build their nests. All that will bring us more happiness in our lives! These "new-life" signs also help us to prepare with joy for Easter, when we are going to celebrate with our family and friends again the feast of the RESURRECTION OF OUR LORD JESUS ​​CHRIST we wholeheartedly believe That Jesus overcame death on the day of the Passover, this is the promise that we will live with Him forever in heaven. All the family and friends of the parish of St. Mary of Czestochowa are invited to celebrate Triduo Pascual (Holy Thursday, Holy Thursday, and Saturday of Glory), and the joyful feast on Easter Sunday in this Beautiful church St. Mary of Czestochowa.

We inform you that the Eucharist on Easter Sunday will be celebrated by all our parishioners and friends. We hope that the risen Jesus will always be present in your life! May this Easter be full of happiness and blessings!

Waldemar Wieladek, C.Ss.R

P. Marian Furca, C.Ss.R

Zbigniew Pienkos, C.Ss.R

Like this: